Правила и условия

1.ОБЩИ 

Тези правила определят условията за регистрация в TOM TAILOR клуба за известяване.
Всяко лице може да стане член на клуба при попълване на формуляра на уеб сайта или във всеки един магазин TOM TAILOR.

2. СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНТЕ ДАННИ

Когато се записвате за получаване на онлайн новини ( чрез записване онлайн или в някой от магазините), ще Ви бъде поискано да ни доверите лична информация: имейл адрес, собствено име, фамилия, дата на раждане, пол, домашен адрес, пощенски код, град и телефонен номер. Когато се записвате в магазин, данните Ви ще бъдат записани от оторизано лице в обекта.


Данните, които въвеждате в онлайн формата (или в книжна форма в магазина) или ги доверявате на оторизирано лице в търговски обект, ще бъдат използвани за изпращане на информация във връзка с актуални оферти, нови продукти, игри с награди и специални оферти на нашия уебсайт, както и за анализиране на покупните Ви навици.

 • Вашият имейл адрес ще бъде използван, за да бъдете информирани за актуални оферти, нови продукти, игри с награди и специални оферти чрез имейл съобщения на него.
 • Собственото име и фамилията Ви ще бъдат използвани за персонализиране на имейлите относно актуални оферти, нови продукти, игри с награди и специални оферти.
 • Полът и датата на раждане ще бъдат използвани за изпращане на най-подходящите предложения и новини относно нови колекции и линии облекла.
 • Домашният адрес, пощенски код и град ще бъдат използвани, за да бъдете информирани относно най-актуалните оферти, нови продукти, игри с награди и специални оферти в най-близкия до Вас магазин на Tom Tailor.
 • Вашият телефонен (мобилен) номер ще бъде използван само, за да бъдете информирани относно най-актуалните оферти, нови продукти, игри с награди и специални оферти посредством смс съобщения.

Вашите данни няма да бъдат предоставяни на трети страни. Информацията се съхранява, докато не се отпишете от услугата за уведомяване по имейл. Можете да се отпишете от получаване на електронните ни съобщения по всяко време чрез натискане на маркираната връзка в изпратеното до Вас имейл съобщение, или чрез изпращане на имейл от Ваша страна до адрес info@tom-tailor.bg

*Фирма Том Тейлър София ЕООД и нейните партньори ще свържат данните, които предоставяте и данните от покупките и транзакциите, които ще бъдат наблюдавани чрез идентификационните елементи (потребителско име и парола за електронния магазин или идентификационен код в магазин). Всички данни от покупките ще бъдат съхранявани в базата данни на Том Тейлър София ЕООД и/или при нейните партньори-обработващи лични данни. Всички данни ще бъдат редовно анализирани, и операторът на лични данни ще ги използва за сегментиране, изготвяне на персонализирани/индивидуални оферти, изучаване на потребителски навици, проучавания, разпределение на допълнителни ползи и директен и персонализиран маркетинг. Данните за контакт ще бъдат използвани за съобщения относно промоционални оферти и други дейности.  

3. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Във връзка с приложимите закони относно защита на личните данни, потребителите имат следните права: 

 • Право да бъдете информирани за личните Ви данни, които съхраняваме. 
 • Право да поискате преразглеждане, изтриване или ограничаване на обработката на личните Ви данни.
 • Право да не сте съгласни с обработката на данни, свързана с правен интерес, публичен интерес или пазарно проучаване, освен ако не докажем наличието на спешни и оправдани основания, които доминират над личните интереси, права и свободи, или ако такава обработка е нужна за налагане, въвеждане или защита на законови разпоредби.
 • Право на преносимост на данни.
 • Право да подадете оплакване към органите отговорни за контрол върху обработката на лични данни. 
 • Можете да оттеглите съгласието си за събиране, обработка и използване на лични данни по всяко време. За повече информация вижте по-горния абзац, който описва обработката на данни с Ваше съгласие. 

За да се възползвате от правата си се свържете с отговорника по защита на личните данни на адрес : 
info@tom-tailor.bg или Том Тейлър София ЕООД, София, Михаил Тенев 6 вх. Б ет.1
Организаторът се ангажира да обработва всички лични данни в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни и само за целите, за които са събрани.

Вашите данни ще бъдат съхранявани на сървърите на фирмата ни, и данните могат да бъдат изпратените на фирми-партньори в обработването и контрола на личните данни, които обработват личните данни от името и за сметка на фирмата ни само и единствено за целите, описани по-горе. Партньорите в обработването на личните данни са компаниите, които изпращат смс / ммс съобщения на клубните членове, принтиращите рекламни материали за клуба фирми, фирмите, които обслужват софтуера и базите данни, както и други фирми, сключили договор с фирмата ни относно обработката на лични данни. 
Всички партньори с достъп до лични данни също извършват делегираните им дейности изцяло съобразно европейското законодателство за защита на личните данни. 

4. ДРУГИ КЛАУЗИ

Организаторът на клуба не поема отговорност за:

 • проблем в услугата, резултат от неправилно ползване или непознаване на характера на предоставените услуги ,
 • проблем в услугата поради проблем в мрежата на партньорските фирми, прекъсване на електроснабдяването или други технически трудности, които временно ще се отразят върху използването на услугата ,
 • всякакви нежелани последствия, които участниците могат да изпитат при участие в игри с награди,
 • всякакви последствия от използването на наградите. 

Организаторът на клуба не поема отговорност за всякакви нежелани последствия за участниците, записали се да получават съобщения за дейностите на клуба. 
Организаторът на клуба няма да поеме разходите, които могат да възникнат по някакви причини при участниците, записали се да получават съобщения за дейностите на клуба. 
Изборите на оператор и партньор относно всички въпроси по записването за получаване на съобщения за дейностите на клуба и свързаните правила са неотменими и се прилагат към всички участници. 
Възможните несъгласия, възникнали от записването за получаване на съобщения за дейностите на клуба, които не могат да се разрешат с взаимоизгодно споразумение, ще бъдат разглеждани от компетентните органи в София, България
Организаторът на клуба си запазва правото да променя правилата, ако това се изисква по причини от техническо или търговско естество, или публично изискуеми такива. Организаторът на клуба ще уведомява всички участници относно подобни промени и новости. 

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРАВИЛАТА

Правилата на клуба са публикувани на уебсайта www.tom-tailor.bg
Правилата влизат в сила от датата на тяхното публикуване.

ТОМ ТЕЙЛЪР СОФИЯ ЕООД
ул. "Михаил Тенев" №6, ет.2, ап. Б 2.6.
България, София